Dom i mål om två sprängningar i Stockholm

2023-07-07

Natten mellan den 16 och 17 januari i år detonerade en sprängladdning utanför en restaurang på Södermalm. Sprängladdningen bedöms ha bestått av 1-3 kg dynamit. Detonationen orsakade skador i restaurangen och på närliggande fastigheter. Det förelåg även risk för allvarliga och dödliga splitterskador.

Natten därpå detonerade en sprängladdning utanför en port i Kista. I den aktuella fastigheten fanns enbart företagslokaler. Även denna sprängladdning bedöms ha bestått av 1-3 kg dynamit. Detonationen orsakade skador in- och utvändigt på fastigheten. Även vid denna sprängning förelåg risk för allvarliga och dödliga splitterskador.

I samband med husrannsakan i Sundsvall i slutet av januari påträffade polisen tre s.k. termosbomber. Vid husrannsakan påträffades också tre 12 volts-batterier inköpta i Kungsängen. Liknande batterier hade dessförinnan påträffats vid platserna för detonationerna på Södermalm och i Kista. I målet har det framkommit att batterierna köptes vid samma tillfälle.

Fällande domar för fem personer

En 24-årig man döms för att ha orsakat explosionen på Södermalm. Brottet rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse och påföljden bestäms till fängelse i 4 år och 6 månader. Han ska också betala skadestånd.

Två 16-åringar, vilka båda hade avvikit från sina HVB-placeringar, döms tillsammans med en 31-åring och en 26-åring för att ha orsakat explosionen i Kista. 31-åringen döms till 4 års fängelse och de två 16-åringarna döms båda till sluten ungdomsvård. 26-åringen döms även för att ha hanterat sprängmedlet innan detonationen skedde och för att han hanterat sprängladdningarna som påträffades i Sundsvall. Han har nyligen dömts av Solna tingsrätt till sammanlagt 3 års fängelse för annan brottslighet och döms nu till ytterligare 3 års fängelse.

- Tingsrätten har funnit det utrett att sprängningarna och hanteringen av sprängmedel har varit en del i den konflikt mellan två nätverk som sedan slutet av 2022 har resulterat i ett stort antal våldshändelser i Stockholmsregionen, säger rättens ordförande rådmannen Alexander Nilsson.

Tre personer frikänns från inblandning

Två personer var åtalade för medhjälp till brott mot lagen om brandfarliga och explosiva ämnen för att ha inhandlat batterierna. De är dock inte styrkt att de haft uppsåt till att batterierna skulle användas till sprängladdningar. De frikänns därför helt. Ytterligare en person var åtalad för inblandning i sprängningen i Kista. Även han frikänns från detta.

De båda 16-åringarna döms även för grovt vapenbrott efter att ha innehaft en automatkarbin i den lägenhet där de vistades i efter att de avvikit från HVB-placeringarna.

I målet har även ett åtal för grovt narkotikabrott hanterats.

Rätten är enig i sin bedömning.