Dom i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-09-07

Under början av år 2021 nåddes polisen av sådan underrättelseinformation att det fanns skäl att inleda särskild spaning mot vissa personer. Den 16 mars 2021 beslutades att förundersökning skulle inledas mot flera av de personer man tidigare spanat på. Under förundersökningen användes flera former av hemliga tvångsmedel såsom hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning. Det har också framkommit att de tilltalade kommunicerat sinsemellan med krypterade telefoner, s.k. SKY ECC och ANOM. Även detta material har använts i utredningen. Den 24 maj 2021 gjordes ett tillslag då merparten av de tilltalade greps och häktades. Huvudförhandlingen i målet inleddes i december 2022 och avslutades i juni 2023. Tio personer döms för synnerligen grovt narkotikabrott, varav en även för grovt vapenbrott, en för vapenbrott av normalgraden, en för dopningsbrott och en även för penningtvättsbrott, bidragsbrott samt bedrägeri. Tre personer döms för grovt narkotikabrott. Påföljderna bestäms till fängelse mellan 9 år och 6 månader och 4 år beroende på de tilltalades grader av inblandning i verksamheten. Vidare döms två personer för skyddande av brottsling till villkorlig dom och böter.

Tolv av de dömda ska vara fortsatt häktade.

Rätten är enig i sin dom.

Domen kan beställas från bestallningartkr@dom.se