Dom i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2023-06-22

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att de ändringar i regleringen av ersättning för utbildningskostnader som gjordes i samband med införandet av förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. inte hindrar att en kommuns kostnader för hyra av extra skollokaler, som saknar samband med ett visst barns eller en viss elevs behov av särskilt stöd, ersätts som extraordinära kostnader.