Dom i mål om sprängladdning

2023-06-26

Både mannen och kvinnan ville frikännas. Åklagaren ansåg att de båda skulle dömas för försök till allmänfarlig ödeläggelse och att mannen skulle dömas för försök till mord. Mannen ville under alla förhållanden ha en lindrigare påföljd samtidigt som åklagaren ansåg att straffen för de båda skulle skärpas. De fem målsägandena – en familj – ville att de skadeståndsanspråk som de riktat mot mannen skulle bifallas.

Mannen och kvinnan färdades tillsammans i en bil med en färdigställd sprängladdning om 9,9 kg dynamit i baksätet. Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att det är bevisat att de båda kände till sprängladdningen. Det är också bevisat att avsikten med hanteringen av sprängladdningen varit att åstadkomma explosion. De båda ska därför dömas för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

- För att kunna dömas för försök alternativt förberedelse i ett fall som detta krävs en avsikt från gärningsmannen att fullborda alternativt utföra den handling som utgör brottet. Det innebär att åklagaren måste bevisa att mannen hade för avsikt att senare utföra brottet mord alternativt grov misshandel och därigenom döda eller skada de fem målsägandena.

- Hovrätten anser visserligen att åklagaren bevisat att det fanns en avsikt att sprängladdningen skulle användas i viss anslutning till målsägandenas bostad. Det är också bevisat att bakgrunden till händelsen var att en av målsägandena vid den tidpunkten låg i en konflikt. Åklagaren har dock inte bevisat att avsikten med den tilltänkta explosionen var att målsägandena skulle dö eller skadas. Enligt hovrätten är det ett lika tänkbart scenario att avsikten var att sprängladdningen skulle användas för att hota eller skrämma. Till skillnad från tingsrätten anser därför hovrätten att det inte är bevisat att mannen hade för avsikt att döda eller skada de fem målsägandena, säger rättens ordförande hovrättslagmannen Niklas Rundberg.

Påföljden för mannen som varit något mer drivande bestäms till fängelse i 3 år och 6 månader. Påföljden för kvinnan skärps i förhållande till tingsrättens dom och bestäms till fängelse i 3 år. Målsägandenas skadeståndsanspråk avslås eftersom åtalet i den delen ogillas.