Dom i mål om rättsprövning

2023-11-28

Målet gällde rättsprövning av regeringens beslut avseende ansökan om sändningstillstånd för ljudradio till utlandet. Regeringen hade beslutat att avslå ansökan med hänvisning till att det inte finns några bestämmelser som anger hur fördelning av tillstånd att bedriva ljud-radiosändningar till utlandet ska ske och att ansökningar från privatpersoner tidigare har avslagits.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att regeringens beslut att vägra tillstånd för en privatperson att sända ljudradio till utlandet inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som sökanden hade angett. Det framgick inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på något annat sätt stred mot någon rättsregel. Regeringens beslut skulle därför stå fast.