Dom i mål om rättsprövning

2023-11-09

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning av ett beslut om vindkraftsverksamhet i Vara kommun funnit att regeringens beslut, som innebar att vindkraftverken ansågs påtagligt kunna försvåra Försvarsmaktens utnyttjande av Såtenäs flygflottilj och därför inte kunde tillåtas, skulle stå fast.