Dom i mål om rättsprövning

2023-03-06

Ett bolag har överklagat Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommuns beslut att avslå en ansökan om bygglov för ett redan uppfört vindkraftverk i kommunen. Bolaget överklagade vidare till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen som överlämnade målet till regeringen eftersom målet ansågs röra en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten.

Regeringen avslog överklagandet eftersom vindkraftverket låg i närheten av en flottiljflygplats och ansågs kunna påtagligt försvåra utnyttjandet av flygplatsen för totalförsvarets ändamål. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.