Dom i mål om rättsprövning

2022-06-17

Trafikverket beslutade att avslå en fastighetsägares ansökan om att få ansluta en väg till den allmänna vägen 920 i Sigtuna kommun. Länsstyrelsen i Stockholms län och därefter regeringen avslog fastighetsägarens överklaganden. Fastighetsägaren ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen förklarade att regeringens beslut ska stå fast.