Dom i mål om rättsprövning

2021-06-28

Vansbro kommun beslutade om ny detaljplan för del av Närsjö och upphävde i samband därmed strandskyddet för området. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade att upphäva detaljplanen i vissa delar. Kommunen överklagade beslutet till regeringen som avslog överklagandet. Fastighetsägaren och fyra arrendatorer ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.