Dom i mål om rättsprövning

2021-06-02

Ägarna till en fastighet på en ö i Haninge kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut att inte upphäva strandskyddet på en del av deras fastighet. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.