Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-08

Partibidragsnämnden avslog en persons begäran om att få ta del av en viss handling eftersom handlingen inte förvarades hos nämnden. Högsta förvaltningsdomstolen – som saknade skäl att ifrågasätta uppgiften om att handlingen inte förvarades hos nämnden – avslog överklagandet.