Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-02-29

Fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet för uppgift om domstolsanställdas födelseår och ålder.