Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-10-10

Fråga om sekretess för uppgifter hänförliga till vapenregister enligt vapenlagen samt för personuppgifter som kan antas komma att behandlas i strid med dataskyddsförordningen.