Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-29

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit överklagandet i ett mål om rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen.