Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-10-28

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Göteborgs administrativa beslut, dnr 198/21.