Dom i mål om omfattande narkotikahantering i Uppsala

2022-01-31

I tingsrätten åtalades 60 personer för bl.a. narkotikabrott av olika slag. Tingsrätten ansåg att det var styrkt att den 30-åring som påstods ha haft en styrande roll hade gjort sig skyldig till synnerligen grovt narkotikabrott och bestämde straffet till fängelse i åtta år och tre månader. Även de övriga huvudåtalade dömdes till långa fängelsestraff för mycket allvarliga narkotikabrott.Hovrätten frikänner nu 30-åringen från synnerligen grovt narkotikabrott och dömer honom i stället för bl.a. grovt narkotikabrott till fängelse i fem år och sju månader. De åtalade närmast under honom döms också för grova narkotikabrott till långa fängelsestraff. Även när det gäller merparten av de som åtalats för försäljning av narkotika på s.k. gatunivå, anser hovrätten att bevisningen inte är tillräcklig för att de ska kunna dömas för narkotikabrott i den omfattning som åklagarna har påstått. I flera av dessa fall sänker hovrätten därför de straff som tingsrätten har dömt ut.