Dom i mål om mord på frisersalong

2023-03-10

Det var den 9 juli 2021 som två maskerade gärningsmän gick in på en frisersalong i Högsbo i södra Göteborg och sköt flera skott mot en person som var kund i salongen. Offret avled på plats till följd av sina skador.

En man var åtalad för att som skytt ha deltagit i mordet. Han var även åtalad för brott mot andra målsägande i samband med skjutningen. En annan man åtalades för att ha främjat mordet bland annat genom att varsko skyttarna om att offret var på plats i salongen. Tingsrätten dömde den man som påstods ha varit skytt för mord och den andra mannen för medhjälp till mord.

Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten när det gäller den man som påstods ha varit skytt och frikänner honom från ansvar. Enligt hovrätten räcker bevisningen inte till för att slå fast att han varit en av skyttarna. Ett DNA-bevis på en delvis uppbränd tröja som hittats i närheten av brottsplatsen är besvärande för honom men inte i sig tillräckligt för en fällande dom. Den övriga bevisning som åklagaren åberopat bedöms inte ge något påtagligt stöd för att han är gärningsman.

Hovrätten fastställer den fällande domen mot mannen som stod åtalad för medhjälp till mord. Straffvärdet för hans brott anser hovrätten motsvarar fängelse på livstid. Hovrätten tillämpar den lagstiftning som gällde vid tiden för brottet och sätter ner straffets längd till fängelse i nio år med hänsyn till mannens ålder vid brottet.

Rätten var enig i sin dom.