Dom i mål om mord på Årstabron

2022-01-19

På natten mellan den 16 och 17 september 2020 sköts en man till döds på Årstabron i Stockholm. Tre män åtalades för att tillsammans ha dödat mannen.

I domen dömer tingsrätten de åtalade männen för inblandning i mordet. Två av männen döms för mord medan den tredje döms för anstiftan av mord. En av männen döms till fjorton års fängelse eftersom han var 20 år när brottet begicks. De övriga döms till livstids fängelse.

Bevisningen i målet har till stor del bestått av chattar från den krypterade kommunikationstjänsten Anom. Tingsrätten har bedömt att chattarna, tillsammans med annan bevisning, på ett tillförlitligt sätt visar hur mordet planerades, förbereddes och utfördes samt vilka personer som var inblandade i mordet. Rätten har därför kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att de tre åtalade personerna medverkade i mordet på det sätt åklagarna har påstått.

- Utredningen visar att mordet planerades och förbereddes under förhållandevis lång tid. Brottsplanen var också förslagen på så sätt att offret lurades till mordplatsen, där han sköts till döds med sammanlagt fem skott. Med hänsyn till bl.a. dessa omständigheter är gärningens straffvärde fängelse på livstid, säger rättens ordförande rådmannen Daniel Eriksson.

En sammanfattning av domen finns här.

Den som önskar beställa domen kan anmäla det till domstolshandläggaren Kristian Martin på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).