Dom i mål om grovt koppleri

2021-06-18

De tilltalade döms för att de i, i olika utsträckning, har främjat eller på ett otillbörligt sätt utnyttjat att rumänska kvinnor har haft sexuella förbindelser mot ersättning.

Åklagaren har hävdat att de fyra tilltalade handlat tillsammans och i samförstånd avseende samtliga nio kvinnor som angetts som målsägande. Att tingsrätten bedömer brottsligheten som koppleri, dvs. inte som grovt koppleri, har samband med att ingen av de tilltalade har kunnat knytas till fler än några av de nio kvinnorna. Bara två av de tilltalade anses ha handlat tillsammans och i samförstånd med varandra och då avseende tre av kvinnorna.

Huvudförhandlingen pågick under 15 förhandlingsdagar.

För mer information kontakta ordföranden i målet, rådmannen Klas Lohmander, avdelning 2. Se kontaktuppgifterna.