Dom i mål om grova bidragsbrott vid personlig assistans

2022-01-26

I ett överklagat mål från Göteborgs tingsrätt rörande 16 tilltalade fastställer hovrätten att 14 tilltalade gjort sig skyldiga till brott i samband med assistansverksamhet. Liksom tingsrätten anser hovrätten att de fyra brukare som målet rör inte haft behov av personlig assistans och att brotten har begåtts uppsåtligen. Domen omfattar dels tre personer i samma familj som bedrivit näringsverksamhet i ett assistansbolag, dels medlemmar i en familj där makarna begått brott tillsammans med två av huvudmännen i assistansbolaget, dels ett antal assistenter som påstås ha utfört assistansarbete åt brukarna.

Några av de tilltalade döms även för annan brottslighet.

Huvudgärningsmännen döms till fängelse mellan 3 år och 5 år, medan flera av assistenterna döms till fängelse 1 år. För två personer fastställer hovrätten tingsrättens frikännande dom och en person frikänns helt av hovrätten på grund av preskription.

Rätten var enig.