Dom i mål om grov skadegörelse - Klotter

2022-05-19

Tingsrätten dömer tre män för bl.a. grov skadegörelse vid ett stort antal tillfällen. De tre männen döms för att systematiskt ha klottrat på tunnelbanevagnar, pendeltåg och annan egendom som tillhör Aktiebolaget Storstockholms lokaltrafik under 2018 och 2019.

Tingsrätten dömer en av männen till fängelse i ett år och sex månader för grov skadegörelse och skadegörelse. Den andre mannen döms till fängelse i ett år för grov skadegörelse, skadegörelse och medhjälp till grov skadegörelse. Den tredje mannen döms till villkorlig dom och dagsböter för grov skadegörelse. Skillnaden i påföljder beror på hur omfattande skadegörelsen har varit och hur allvarligt tingsrätten har sett på brotten.

Förutom fängelsestraff ska de tre männen även betala skadestånd till Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik med sammanlagda belopp på cirka 1 miljon kr, cirka 500 000 kr och cirka 200 000 kr.

En fjärde man frikänns.

Rätten var enig.