Dom i mål om bland annat försök till mord i Lycksele

2021-12-29

Mannen var åtalad för försök till mord på sina två söner, fyra respektive åtta år gamla, samt på sin egen mor, dvs. barnens farmor. Det var på morgonen den 18 oktober i år som mannen gick till angrepp med bland annat en kofot och orsakade offren omfattande och livshotande skador.

Tingsrätten har kommit fram till att åklagarens påstående om vad som har hänt är bevisat och att mannen, trots sitt psykotiska tillstånd, varit medveten om vad han gjorde. När det gäller rubriceringen menar dock tingsrätten att bara brottet mot det yngsta av barnen kan anses som försök till mord.

- Angreppssättet visar att mannen haft uppsåt att döda den fyraårige sonen. Våldet mot de övriga har varit mycket allvarligt, men det är inte visat att mannen haft uppsåt att döda. I dessa fall döms han i stället för synnerligen grov misshandel respektive grov misshandel, säger tf. lagmannen Elin Carbell Brunner.

Mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning, som visar att han lider av en allvarlig psykisk störning och har behov av vård. Åklagaren begärde att mannen ändå skulle dömas till fängelse eftersom han själv orsakat sitt tillstånd genom att sluta ta sin medicin.

- Tingsrätten har bedömt att mannens beslut att avsluta medicineringen berodde på hans psykiska sjukdom. Hans psykotiska tillstånd vid gärningen kan därför inte anses självförvållat och det föreligger därför inte synnerliga skäl för fängelse. I stället blir straffet rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, säger Elin Carbell Brunner.

Mannen ska även betala skadestånd till sin mor och sina söner. Han ska också betala skadestånd till barnens mor, som vårdat dem efter händelsen.