Dom i mål om avvisad talan

2023-10-17

Enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) har en kommun rätt till ersättning från staten för utbildningskostnader för asylsökande och vissa andra utlänningar. Målet i Högsta förvaltningsdomstolen handlade om huruvida ett kommunalförbund, som hade tagit över huvudmannaskapet för gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan från tre kommuner, var behörigt att ansöka om ersättning för kostnader för gymnasieutbildningen. Migrationsverket hade avvisat förbundets ansökan med hänvisning till att det bara var kommuner som kunde ansöka om ersättning enligt förordningen. Högsta förvaltningsdomstolen fann att kommunalförbundet var behörigt att ansöka om ersättning och att Migrationsverket inte skulle ha avvisat förbundets ansökan.