Dom i mål om återkrav av omställningsstöd

2023-10-09

Skatteverket beslutade att återkräva omställningsstöd från fyra studentnationer i Uppsala. Motiveringen var att studentnationerna tagit emot annat stöd från Uppsala kommun och Uppsala universitet för sådana fasta kostnader som stödet beräknas på. Eftersom studentnationerna tagit emot annat stöd för sådana kostnader har de inte haft rätt till omställningsstöd och var därför återbetalningsskyldiga för tidigare beviljat omställningsstöd. Studentnationerna överklagade besluten till förvaltningsrätten och invände bland annat att utbetalningarna från universitetet inte utgjort stöd utan ersättning för tjänster. Studentnationerna invände även att varken utbetalningarna från universitetet eller kommunen utgjort sådant annat stöd som innebär att studentnationerna inte haft rätt till omställningsstöd. Förvaltningsrätten avslår nu överklagandena. Förvaltningsrättens domar kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.- Rätten till omställningsstöd förutsätter att stödmottagaren inte tagit emot annat stöd för vissa särskilda kostnader, t.ex. vissa fastighetskostnader. Vi bedömer att Skatteverket visat att Uppsala kommun och Uppsala universitet gett studentnationerna stöd för sådana kostnader, vilket innebär att studentnationerna inte också har rätt till omställningsstöd, säger Anna Maria Åslund Nilsson, lagman.