Dom i mål avseende grovt koppleri, grovt bokföringsbrott och olaga hot, m.m.

2021-07-20

Under hösten 2020 inkom det uppgifter till polisen att det förekom omfattande försäljning av sexuella tjänster i en massagesalong på Nobelvägen i Malmö. Mot bakgrund av detta påbörjades spaning mot salongen, en kartläggning av salongens ägare, hemlig dataavläsning samt hemlig avlyssning av hans och salongens telefonnummer. Från telefonavlyssningen finns flera samtal där mannen och kvinnor som arbetat i salongen öppet pratar om sexuella tjänster som sålts. Polisen beslagtog sopsäckar från salongen vars innehåll stärkte misstankarna. Efter en tid greps mannen och vid en brottsplatsundersökning gjordes ytterligare fynd.

 

I juni 2021 väcktes åtal mot salongens ägare och två kvinnor som arbetat i salongen. Tre män åtalades även för köp av sexuell tjänst. Den huvudåtalade förnekade brott.

 

Tingsrätten finner det styrkt att salongens ägare både känt till att det förekom omfattande försäljning av sexuella tjänster och varit den som drivit verksamheten. Den totala omsättningen i verksamheten under de två år som mannen ägt salongen beräknas vara ca 3,4 miljoner kr, varav 2,4 miljoner avser intäkter från försäljning av sexuella tjänster. Den bokföring som funnits för ett av verksamhetsåren har allvarliga brister och för övrig verksamhetstid saknas all bokföring, varför mannen också döms för grovt bokföringsbrott. Tingsrätten finner det även styrkt att mannen har hotat en av kvinnorna som arbetade i salongen i samband med att hon ville avsluta sin anställning samt att han förvärvat narkotika som han senare överlåtit till en av kvinnorna som arbetade i salongen.

 

Mannen döms till fängelse i 3 år och 6 månader. Han meddelas även näringsförbud i fem år och ska betala skadestånd till kvinnan som han utsatt för olaga hot. Därutöver ska han betala 1 200 000 kr till staten för det ekonomiska utbyte han haft av brottet. En av de åtalade kvinnorna döms för narkotikabrott vid två tillfällen till fängelse i en månad. De övriga åtalade döms till böter.