Dom i mål angående synnerligen grovt narkotikabrott

2022-06-13

Tingsrätten dömer den åtalade huvudmannen till åtta års fäng­else. Ytterligare tre tilltalade döms för synnerligen grovt narkoti­kabrott. Två av dem till fängelse i sex år och en till fängelse i sex år och tre månader. Två tilltalade, vars inblandning av tingsrätten bedömts ha varit mindre, döms för grovt narkotikabrott respektive narkotikabrott av den s.k. normalgraden till fängelse i tre respektive ett år.

Flertalet misstänkta i det här målet greps den 7 juni 2021 efter att svensk åklagare fått tillstånd att använda materialet från kommu­nikationsnätverket Anom i förundersökningar.

Åtalet har avsett bland annat drygt 35 kg amfetamin, drygt 3 kg kokain och 5,5 kg hasch. Paketeringen av narkotikan, som beställts på darknet, har i huvudsak skett inom Trosa kommun.

– Den skriftliga bevisningen i målet har varit mycket omfattande och det har funnits många principiella invändningar från de tillta­lade att pröva, säger Stefan Jansson, chefsrådman.