Dom i mål angående grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2021-01-15

De tre tilltalade åtalades för ett fall av grov skadegörelse, fyra fall av mordbrand och ett fall av grov mordbrand. Två av de tilltalade åtalades även för ett fall av försök till mordbrand, ett fall av mordbrand och två fall av grov skadegörelse. Åtalet väcktes den 24 november 2020. Huvudförhandlingen pågick under 5 dagar.

En av de tilltalade döms för ett fall av grov skadegörelse och tre fall av mordbrand, mindre allvarligt brott, till ungdomsvård och ungdomstjänst 150 timmar. Den tilltalade frikänns från övriga åtalade brott. Den tilltalade ska betala skadestånd om knappt en miljon kronor.

En annan tilltalad döms för två fall av mordbrand, mindre allvarligt brott, till ungdomsvård och 120 timmar ungdomstjänst. Den tilltalade frikänns från övriga åtalade brott. Den tilltalade ska betala skadestånd om drygt 500 000 kr.

Den tredje tilltalade döms för ett fall av grov skadegörelse och ett fall av mordbrand, mindre allvarligt brott, till ungdomsvård och ungdomstjänst i 120 timmar. Den tilltalade frikänns från övriga åtalade brott. Den tilltalade ska betala skadestånd om knappt en miljon kronor.

Tingsrätten är enig i sin bedömning.