Dom i mål angående försök till mord i stadsdelen Ryd meddelas kl 15

2022-03-04

Idag meddelas domen i målet B 3794-21 klockan 15.00 istället för tidigare meddelad tid klockan 11.00.