Dom i brottmålet mot Römosseskolans tidigare rektor

2022-04-29

Den tidigare rektorn för Römosseskolan döms till fängelse i fyra år och sex månader för grov förskingring och flera grova bokföringsbrott. Den 38-årig kvinna som agerat tillsammans med honom döms för flera grova bokföringsbrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

Tingsrätten har även ålagt mannen och kvinnan näringsförbud och beslutat att det bolag som utfärdat fakturorna ska utge en miljon kronor i företagsbot. Föreningen bakom Römosseskolan slipper dock utge någon företagsbot eftersom tingsrätten anser att det skulle drabba föreningen onödigt hårt.

–Den tidigare rektorn tyckte att det var en bra idé att låta sitt bolag fakturera Römosseskolan för IT-tjänster och använda pengarna till bland annat projekt i Somalia. Problemet är att arbetena inte utfördes säger Robert Eneljung, rådman och juristdomare i målet.