Dom från Migrationsöverdomstolen

2024-06-17

För att en utlänning ska kunna uteslutas från att vara flykting enligt 4 kap. 2 b § första stycket 3 utlänningslagen krävs att det finns ett underlag som med tyngd visar att en gärning strider mot FN:s syften och grundsatser.