Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-11-16

Migrationsverket har haft grund för att neka en utlänning att ta emot besök på ett förvar med hänvisning till besökarens beteende vid tidigare besök.