Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-10-03

Principen om familjens enhet medför inte någon separat rätt till flyktingstatus, när en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen beviljats, för en utlänning som är familjemedlem till en flykting men som saknar egna sådana skäl.