Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-12-09

Om en ansökan om familjeåterförening enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen görs innan anknytningspersonen fyllt 18 år ska han eller hon anses vara underårig vid prövningen av den ansökan.