Dom angående omfattande organiserad narkotikabrottslighet

2023-07-07

Svensk polis kunde genom uppgifter från krypterade telefoner och en omfattande spaning kartlägga organisationen och åtal väcktes i tingsrätten mot 19 personer i detta mål, som gäller de översta leden i distributionskedjorna. Personer i andra led i distributionen har redan dömts i andra mål och därutöver är flera misstänkta häktade i sin utevaro.

Hovrättens prövning har omfattat hälften av de ursprungligen tilltalade då parterna har valt att inte klaga i resterande delar. Åtalen gäller synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor då en av de tilltalade har förvarat sex handgranater, varav en har använts för att spränga en bostad. För samtliga nio tilltalade som nu har varit föremål för hovrättens prövning skärper hovrätten domen. Hovrätten, som gör en annan bevisvärdering än tingsrätten, dömer fyra av de tilltalade som tingsrätten helt har frikänt, dömer fyra för ytterligare brott och skärper påföljden för den nionde. Alla tilltalade döms till fängelse, som längst 12 år och 8 månader.

Av de rättsfrågor som har aktualiserats i målet är den största frågan om avgränsningen av brottsenheter. Tingsrätten har betraktat hela verksamheten som ett enda brott medan hovrätten anser att varje förvärv av narkotika ska ses som en brottsenhet.

- Målet är speciellt på grund av den osedvanligt stora mängden narkotika men också för den insyn i organisationen som utredningen ger. Information från krypterade chattar har medfört att man har kunnat kartlägga organisationen och dess narkotikahandel i efterhand på ett mer heltäckande sätt, säger hovrättsrådet Therese Linderoth.