Den 40 åriga man som åtalats för att ha skadat en äldre kvinna på Nytorget i somras har i dag friats från misstankarna.

2022-11-25

I slutet av augusti 2022 blev en äldre kvinna skadad i ett fall orsakat av den 40 åriga mannen. Händelsen har tagits upp på film vilket innebär att tingsrätten haft ett mycket gott underlag att göra bedömningen på. Av filmen framgår att kvinnan lutar sig mot mannen som sitter på marken och hon verkar säga något till honom. Mannen reser sig upp och tar tag om henne, närmast som en omfamning, och de båda faller till marken. Mannen sitter en kortare stund på kvinnans bröst och hals för att sedan rulla av henne. Han rullar över henne några gånger. Kvinnan fick till följd av fallet skrapmärken och blåmärken och blödningar i hjärnan. Dessa blödningar har inte bedömts som livshotande.

Mannen hade använt narkotika och har av psykiatriker bedömts ha haft en drogutlöst tillfällig psykos. Av filmen framgår att han inte alls förefaller vara medveten om situationen eller sitt handlande och han angriper inte heller damen med några riktade slag eller sparkar. De personer som befann sig på platsen har också berättat att mannen var helt borta och inte kontaktbar.

Även om en person själv genom alkohol eller narkotika försätter sig i ett påverkat tillstånd måste åklagaren bevisa att gärningsmannen agerat med vilja eller agerat medvetet i syfte att skada en annan person, alltså i detta mål haft uppsåt att misshandla. Gärningsmannen måste med andra ord ha haft en sådan medvetandegrad att han förstod vad som hände och vad han gjorde. Åklagaren har inte med den utredning som finns i form av filmen, vittnena och psykiatrikernas uttalanden, lyckats visa att den 40 åriga mannen vid något tillfälle under händelseförloppet på Nytorget hade sådan medvetandegrad att han kan bedömas ha haft i uppsåt att skada kvinnan. Han frias därför från misshandel mot kvinnan.

Tingsrätten har bedömt att han inte heller hade uppsåt att skada den väktare som ingrep mot honom på Nytorget.

Den 40 årige mannen frias också från ett åtal om försök till grov misshandel i september vid Hässleholm Central. Det har under rättegången lämnats sex olika berättelser varför det därför inte gått att reda ut vad som faktiskt hänt.