Deltagare i påskupploppet i Sveaparken i Örebro döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-11-02

Örebro tingsrätt dömde männen i augusti 2022 för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till 7,5 respektive 6 och 4,5 års fängelse. Alla tre överklagade domen till hovrätten och ville bli frikända eller dömas till kortare straff än de som tingsrätten bestämt. De ville också befrias från att betala skadestånd.

Även hovrätten dömer de tre männen för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Göta hovrätt har i två tidigare domar rörande samma händelser i Sveaparken under påskhelgen 2022 ansett att utgångspunkten för påföljdsbestämningen bör vara fängelse i fem år. I det nu aktuella målet har hovrätten ställt sig bakom den bedömningen. En följd av detta är att två av männen får sänkta straff. Samtidigt har hovrätten ansett att en av männen har ”haft en mycket pådrivande roll och varit i så påfallande grad aktiv i våldsutövningen” att hans fängelsestraff ska bestämmas till sex år.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att polispersonal kan få ersättning för kränkning vid grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att de ska få den kränkningsersättning som de har begärt, 20 000 kr.

Hovrätten hänvisar i övrigt till domen och avser inte att ytterligare kommentera den.