Deltagare i Påskupploppet i Örebro döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-09-09

Örebro tingsrätt dömde männen i juni 2022 för bl.a. grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse från 4 år till 5,5 år. Två av männen utvisades på livstid. De fyra männen överklagade domen till hovrätten och ville bl.a. bli frikända eller dömas för våldsamt upplopp till avsevärt kortare straff än de tingsrätten bestämt. De två män som tingsrätten utvisade ville att utvisningen skulle upphävas. Åklagaren ville att straffen skulle skärpas.

Händelsen ägde rum när poliser var på plats i Sveaparken i Örebro för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samband med Rasmus Paludans sammankomst. Poliserna utsattes för omfattande våld främst i form av stenkastning från folkmassan i parken. Även flera polisbussar sattes i brand och förstördes. Precis som tingsrätten anser hovrätten att de fyra männen aktivt har deltagit i angreppet mot poliserna.

- Av bevisningen framgår klart att angreppet har varit direkt riktat mot polisen och att syftet har varit att hindra polisen från att utföra sitt uppdrag. Då är det fråga om sabotage mot blåljusverksamhet och inte våldsamt upplopp, säger Linda Hallstedt, rättens ordförande.

Gärningen har varit av särskilt farlig art då den hotat grundlags­skyddade rättigheter och utgjort ett allvarligt angrepp mot demokratin. Den har även hotat en mycket viktig samhällsfunktion (polisen). Hovrätten anser därför att brottet ska bedömas som grovt.

Polisen har under lång tid utsatts för hänsynslöst våld som resulterat i omfattande fysiska och materiella skador och som lett till att polisen inte kunnat fullfölja sitt uppdrag. Fängelsestraffets längd har mot denna bakgrund bestämts till 5 år för tre av männen. För den fjärde mannen har straffet satts till 4,5 år eftersom han inte befann sig på platsen under det mest våldsamma skedet.

Hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att de båda männen inte ska utvisas.

- För att utvisa männen skulle det krävas mycket starka skäl för utvisning. Även om männen gjort sig skyldiga till ett allvarligt brott så finns det med hänsyn till deras personliga förhållanden inte tillräckligt starka skäl för att utvisa dem, säger Linda Hallstedt.

Poliserna har fått skadestånd.

Två av hovrättens ledamöter är skiljaktiga och vill döma samtliga fyra män till fem års fängelse.