Bokförings- och skattskyldighet vid olovlig försäljning av läkemedel

2021-03-18

En person bedrev utan tillstånd försäljning av ett preparat som används i syfte att uppnå ökad hudpigmentering, förhöjd sexlust och viktminskning. I verksamheten förekom inte någon bokföring och varken mervärdesskatt eller inkomster deklarerades. Personen åtalades för bland annat skattebrott och bokföringsbrott.

Tingsrätten ogillade åtalet med hänvisning till att verksamheten i sig var olaglig och att det inte föreligger skatteplikt och bokföringsplikt för sådan verksamhet. Hovrätten kom till motsatt slutsats och dömde den åtalade till villkorlig dom och dagsböter samt påförde honom skattetillägg.

Högsta domstolen konstaterade att även olaglig omsättning av varor som huvudregel är mervärdesskattepliktig, att skyldigheten att betala inkomstskatt för en verksamhet inte påverkas av att den är olaglig på grund av att tillstånd saknas och att regelverket kring bokföring inte gör skillnad på lagliga och olagliga transaktioner.

Högsta domstolens bedömning innebär att hovrättens dom inte ändras.