Beslutet att återkalla ett godkännande som huvudman för skolverksamhet står fast

2021-09-01

Förvaltningsrätten har bedömt att stiftelsens styrelse inte uppfyller de krav som ställs på lämplighet för att bedriva skolverksamhet. Skälet är att styrelsen enligt uppgifter från Säkerhetspolisen har anknytning till våldsbejakande extremism. Enligt uppgifterna har styrelsen kontakt med personer som kan anses bidra till tillväxten av den våldsbejakande extremistiska miljön i Örebro och barnen utsätts troligen för risk för radikalisering och rekrytering till en miljö som accepterar våld eller brottslighet som metod för politisk förändring.

Förvaltningsrätten har även kommit fram till att det finns brister i stiftelsens lämplighet på grund av ekonomisk misskötsamhet i styrelsen.

- Uppgifterna som framkommit i målet om styrelsens anknytning till våldsbejakande extremism är av sådan allvarlig art att de i sig medför att stiftelsens ledning inte uppfyller kravet på lämplighet för att bedriva den aktuella verksamheten, säger rådmannen Karin Königsson.