Beslut i mål om rättsprövning

2021-06-23

Regeringens beslut att inte pröva ett överklagande i den del det avsåg frågor som inte omfattades av det överklagade beslutet samt att skriva av ärendet i övrigt då frågorna hade förlorat sin aktualitet har inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning.