Beslut i mål om rättsprövning

2020-12-22

Regeringens beslut att inte pröva ett överklagande av en kommuns beslut att inte meddela föreskrifter innefattar inte en prövning av de sökandes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i EKMR. Beslutet kunde därmed inte bli föremål för rättsprövning.