Beslut i mål om förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll

2021-11-25

Målet gällde justitie- och migrationsministerns beslut om att en utlänning skulle hållas kvar i förvar enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Högsta förvaltningsdomstolen fann att den förvarstagne hade ett beaktansvärt intresse av att få förutsättningarna för förvarsbeslutet prövat, trots att det beslutet inte längre utgjorde den lagliga grunden för förvaret. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde det klandrade beslutet.