Besked i häktningsfrågan i Vetlandamålet

2023-10-12

Hovrätten har idag beslutat att den yngre av de två tilltalade inte längre ska vara häktad. När det gäller den andra tilltalade har hovrätten beslutat att hon ska vara fortsatt häktad till dess dom meddelas eller annat beslutas.

Dom i målet kommer att meddelas den 25 oktober 2023 kl.13.00.

Domen kan beställas i förväg, se nedan under beställ dom.

I samband med att hovrättens avgörande meddelas kommer domarna att vara tillgängliga för att svara på frågor. Mer information om detta kommer att meddelas vid senare tillfälle.

 

 

 

Beställ domBeställ domar och beslut