Även hovrätten dömer tre män för brott mot prostituerade

2023-06-27

Männen har under förra året tillsammans rånat flera prostituerade kvinnor. En 21-årig man och en 19-årig man har även våldtagit två av kvinnorna i samband med rånen. De dömdes av tingsrätten och nu gör hovrätten i stora delar samma bedömning.

21-åringen döms för sju rån och en våldtäkt till sju år och nio månaders fängelse. Hovrätten sänker därmed fängelsetiden med tre månader.

19-åringen döms för två rån och en våldtäkt till fem år och sex månaders fängelse. Hovrätten sänker därmed fängelsestraffet med sex månader.

I båda fallen kortas fängelsetiden på grund av att hovrätten dels anser straffvärdet för brotten vara något lägre än vad tingsrätten kom fram till, dels tagit hänsyn till de förhållanden under vilka de båda suttit häktade.

18-åringen, som var 17 år vid brotten, döms för fyra rån, ett bedrägeri och ett ringa bedrägeri till elva månaders sluten ungdomsvård. Hovrätten förlänger därmed tiden för den slutna ungdomsvården med en månad.

I tingsrätten dömdes även en 17-åring för samma brott men han valde att inte överklaga till hovrätten.

Länk till tingsrättens pressmeddelande (B 7151-22)Sveriges Domstolar