Även hovrätten dömer man till livstids fängelse för mord på maka

2022-12-13

Mordåtalet har bestått i att den tilltalade dödat sin maka genom att skära henne över halsen och/eller strypa henne med en väskrem eller på annat sätt tillfoga kvinnan kroppsskada. Under förundersökningen erkände den tilltalade mordet, men tog sedan tillbaka sitt erkännande. Han pekade också ut platsen där kroppen låg nedgrävd. Hovrätten har liksom tingsrätten funnit att det inte är klarlagt på vilket sätt som kvinnan dödades, men att det är styrkt att den tilltalade mördade kvinnan på något av de sätt som åklagaren påstått.

Liksom tingsrätten dömer hovrätten mannen till livstids fängelse. Hovrätten konstaterar att det framgick att den tilltalade på olika sätt försökte utöva makt mot sin maka och inte kunde respektera hennes vilja att lämna honom, vilket resulterade i eskalerande våldsutövning över tid och slutade med att kvinnan dödades. Därutöver beaktar hovrätten bl.a. att den tilltalade dödade kvinnan med avsikt, det lidande och den ångest som kvinnan måste ha utsatts för, att mannens och kvinnans gemensamma barn befann sig i närheten under delar av händelseförloppet samt den förslagenhet som den tilltalade uppvisade när han försökte dölja spåren efter mordet.

Hovrätten dömer mannen även för misshandel av sin maka. Däremot döms han inte för brott mot griftefriden eller grovt barnfridsbrott. Brottet mot griftefriden ingår som ett försvårande moment i mordet. Vad gäller barnfridsbrottet är det inte styrkt att sonen bevittnade mordet på det sätt som krävs. Hovrätten delar tingsrättens slutsatser även i dessa delar.

Liksom tingsrätten beslutar hovrätten att mannen ska utvisas och förbjudas att återvända hit. Mannen ska också utge skadestånd till den dödade kvinnans anhöriga med sammanlagt 360 000 kr.

Länk till tingsrättens pressmeddelande (B 8938-21)Nyheter