Åtal väckt vid Uppsala tingsrätt gällande bl.a. försök till mord och synnerligen grovt narkotikabrott

2023-02-06

Rättegången i målet kommer att påbörjas den 7 februari 2023 och beräknas pågå under 15 huvudförhandlingsdagar. Bokade förhandlingsdagar är den 7, 8, 10 och 15-17 februari 2023 samt den 15-17, 22-24 och 29-31 mars 2023 med start kl. 09.00 alla dagar.

Förhandlingen hålls i säkerhetssalarna på Attunda tingsrätt.

För praktiska frågor, t.ex. begäran att få del av handlingar eller reservering av åhörarplats, hänvisas i första hand till e-postadressen uppsala.tingsratt.a3@dom.se.Ordförande i målet är rådmannen Ulla Gustavsson.

Platsbokning och ackrediteringDet finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen i Attunda tingsrätt. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till adressen resurssal.attunda.tingsratt@dom.se. Tingsrätten kommer att fördela platserna i salen på så sätt att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt endast i mån av plats. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas.För allmänheten finns ett antal platser men de kan inte bokas.Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.00.

SäkerhetskontrollSäkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagningBildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.