Åtal mot två ungdomar väcktes den 21 april 2023 vid Halmstads tingsrätt för mord m.m.

2023-04-21

Bokade förhandlingsdagar är:

onsdag den 3 maj 2023 onsdag den 10 maj 2023 onsdag den 17 maj 2023 fredag den 19 maj 2023 måndag den 22 maj 2023 tisdag den 23 maj 2023 onsdag den 24 maj 2023 måndag den 29 maj 2023 tisdag den 30 maj 2023 samt onsdag den 31 maj 2023. Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 2 maj 2023 klockan 10:00 genom e-post adm.halmstad@dom.se eller telefon 035-15 25 03 till säkerhetsansvarig Hans Fajersson.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Tillägg om undantag har getts för journalister

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.