Åtal har väckts i omfattande mål vid Uppsala tingsrätt om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott

2022-05-02

- Åtalet omfattar flera misstankar om synnerligen grovt narkotikabrott och det är omfattande skriftlig bevisning. Om materialet begärs ut kan det därför ta lite tid att sekretesspröva materialet, säger Åsa Hanna som är rådman vid Uppsala tingsrätt och rättens ordförande vid huvudförhandlingen.

Huvudförhandlingen, som förväntas pågå fram till november 2022, kommer att hållas i säkerhetssal vid Attunda tingsrätt. Säkerhetssalarna används framför allt i mål som kräver hög säkerhet. Det är fråga om stora salar som rymmer många parter och åhörare. Åhörarna sitter bakom en glasvägg så att de är åtskilda från domarna och parterna.

- Tingsrätten kan inte närmare kommentera skälen för beslutet att förlägga förhandlingen till säkerhetssalen. Det hör dock inte till ovanligheten när det kommer till åtal för grov brottslighet eller längre förhandlingar med många tilltalade, säger David Boberg-Linder som är rådman vid Uppsala tingsrätt och ansvarig domare för målet.

Platsbokning för journalister

Journalister som vill ha en åhörarplats vid huvudförhandlingen bör boka plats senast måndagen den 10 maj 2022. Domstolen räknar med att åhörarplatserna kan ta slut.

Presslegitimation eller annan ackreditering som styrker arbete med nyhetsrapportering krävs för bokning. Det kommer inte gå att delta i förhandlingen via videolänk från Uppsala tingsrätt.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid. Varje huvudförhandlingsdag kommer att börja klockan 09.30.

Elektronisk utrustning i rättssalen

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen.

Journalister får använda den elektroniska utrustning som krävs för nyhets­rapport­ering (till exempel mobiltelefon, surfplatta eller dator). Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Tingsrätten kommer löpande att uppdatera på sin webbplats om nyheter angående målet.