Åtal har väckts i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2021-07-27

Huvudförhandlingen i målet kommer att påbörjas tisdagen den 10 augusti 2021 kl. 09:15 i tingsrättens sal 37 och förväntas att vara avslutad i april 2022. Den kommer att genomföras med i regel tre förhandlingsdagar per vecka. För närmare information om datum för förhandlingsdagar, se nedan under övrigt.

Åklagarens bakgrund till åtalet

I perioden 1981 – 1988 pågick en väpnad konflikt mellan Iran och Irak. I den avslutande fasen av konflikten attackerades Iran vid flera tillfällen av en väpnad gren av den politiska organisationen Iranska Folkets Mujahedin (Mujahedin). Attackerna var understödda av den irakiska armén. Irans högste ledare Ayatollah Khomeini utfärdade med anledning av attackerna en fatwa om att fångar i iranska fängelser som tillhörde eller sympatiserade med Mujahedin och som var lojala i sin övertygelse skulle avrättas.

 

De åtalade gärningarna

Den häktade mannen är åtalad för att under perioden mellan den 30 juli 1988 och den 16 augusti 1988 i fängelset Gohardasht i Karaj i Iran, i egenskap av sin befattning som åklagarassistent eller liknande roll, tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän, uppsåtligen berövat livet av ett mycket stort antal fångar som tillhörde eller sympatiserade med Mujahedin samt utsatt andra för tortyr och omänsklig behandling. Åtalet omfattar även mord på ett stort antal fångar vars ideologi/religiösa övertygelse befanns vara i strid med den teokratiska staten Iran.

 

Praktisk information

Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen (sal 37). Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

För allmänheten och annan media kommer det att finnas åhörarplatser i en sidosal (sal 2) på Bergsgatan 50 i Stockholm med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Antalet platser är begränsat (max 25 åhörare) och ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter kan hämtas ute vid entrén på Bergsgatan 50 på morgonen inför varje förhandlingsdag. Alla åhörare ombeds att vara på plats i god tid och att iaktta de rekommendationer som gäller med anledning av den pågående pandemin.

För målsägande som biträder åtalet och som vill följa rättegången på farsi kommer det att finnas åhörarplatser i en medseendesal (sal 6) i tingsrättens lokaler. Från salen kan rättegången följas med bildöverföring och simultanöversättningar till farsi. Media som inkommer med föranmälan kan beredas åhörarplats i sal 6 för ljudupptagning av översättningarna.

 

Säkerhetskontroller

Säkerhetskontroller kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål som medtas. Om möjligt, undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalarna under förhandlingen.

Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen (sal 37) och sidosalarna (sal 2 och 6) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalarna ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

 

Övrigt

För beställningar av handlingar och närmare information om datum för förhandlingsdagar hänvisas till stockholms.tingratt.avdelning4@dom.se

För övriga frågor om målet hänvisas till domstolshandläggaren Anna Wester eller beredningsjuristen Ulrik Björkmo.

Föranmälan från media ska göras per e-post till Anna Wester.

Rådmännen Tomas Zander (ordförande) och Anna Liljenberg Gullesjö kommer att döma i målet tillsammans med fyra nämndemän.