Åtal har väckts avseende grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse i Syrien

2022-01-04

Bakgrund

Den 23 september 2021 häktades en kvinna på sannolika skäl misstänkt för folkrättsbrott, grovt brott, under perioden 2013-08-01 – 2014-06-30 i Syrien och för grov krigsförbrytelse under perioden 2014-07-01 – 2016-05-26 i Syrien. Åklagaren har idag väckt åtal.

De åtalade gärningarna

Enligt gärningsbeskrivningen ska kvinnan 2013 fört en son, född 2001, till Syrien trots sin vetskap om den väpnade konflikten där. Hon har i Syrien tillsammans och i samförstånd med andra gärningsmän medverkat till att sonen, under det att han var 12–15 år gammal, rekryterats och kontinuerligt använts som barnsoldat av väpnad grupp. Gärningen är att bedöma som grov då kvinnan som ensam vårdnadshavare för sonen varit delaktig till att han rekryterats och använts från 12 års ålder som barnsoldat av en våldsbejakande jihadistisk gruppering/ terroristorganisation, däribland IS. Den väpnade gruppen har använt honom för stridsuppdrag och utrustat honom med militära vapen varvid han utsatts för livsfara. Han har också som barnsoldat förorsakats allvarlig skada och svårt lidande. Alternativt har kvinnan genom sitt agerande främjat folkrättsbrott, grovt brott /grov krigsförbrytelse varför hon i andra hand ska dömas för medhjälp till gärningen.

Praktisk information

Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet den 12-13 och 17-19 januari 2022 i säkerhetssalen (sal 2) på Bergsgatan i Stockholm.

Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i säkerhetssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och informerats om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Alla åhörare ombeds att vara på plats i god tid och att iaktta de rekommendationer som gäller med anledning av den pågående pandemin.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroller kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål som medtas. Om möjligt, undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen.

Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i säkerhetssalen (sal 2) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Övrigt

För beställningar av handlingar och närmare information om datum för förhandlingsdagar hänvisas till stockholms.tingratt.avdelning4@dom.se

För övriga frågor om målet hänvisas till domstolshandläggaren Anna Wester. Föranmälan från media ska göras per e-post till Anna Wester.

Rådmannen Jakob Hedenmo kommer att döma i målet tillsammans med tre nämndemän.